Search Results for: verzekeren

Kan ik mijn motor verzekeren in het weekend?

Via deze website kunt u ook in het weekend een motorverzekering afsluiten. En als u dat wilt, kunt u de verzekering meteen laten ingaan. Na het afsluiten van de verzekering heeft u een voorlopige dekking.

Wij kunnen u voorlopige dekking verlenen voor 10 dagen. Binnen deze 10 dagen dient de originele aanvraag, voorzien van uw handtekening bij ons binnen te zijn. Wanneer wij de aanvraag niet op tijd ontvangen versturen wij een herinnering. Bent u door omstandigheden niet in staat de aanvraag binnen 10 dagen op te sturen, neem dan direct contact met ons op om de opties te bespreken.

Naar 11kW of 35 kW teruggebrachte motoren

Geregeld melden jongere of startende motorrijders zich bij ons met de volgende verzekeringsvraag:

Ik heb een motor met een uitdraai van de testbank, waaruit blijkt dat deze is teruggebracht in vermogen naar 11 kW of 35 kW, hoe gaat dit met verzekeren?

De motor is niet op kenteken in vermogen aangepast.

Het is alleen mogelijk teruggebracht in vermogen motoren bij ons te verzekeren via Quakel Assaradeuren. Voor de hoogte van de premie en of we de motor kunnen verzekeren, is het originele vermogen bepalend. Speciaal voor beginnende bestuurders hebben wij de Motor Opstap Verzekering, waarbij u na een half jaar verzekeren direct uw eerste schadevrije jaar kan krijgen.

Na toesturen van een kopie van de uitdraai rollerbank ( certificaat) komt een van de volgende clausules op de polis te staan.

11 kW (A1)
Wij zijn ervan op de hoogte (van u ontvangen certificaat / uitdraai) dat in uw motor van maximaal 125 cc een 11 kW begrenzingset is ingebouwd. In afwijking van artikel 13 zullen wij ons daarom niet beroepen bij een eventuele schade op het ontbreken van dekking. Zodra de begrenzing van de motor is gehaald, dient u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

35 kW (A2)
Wij zijn ervan op de hoogte (van u ontvangen certificaat / uitdraai) dat in uw motor een 35 kW begrenzingset is ingebouwd. In afwijking van artikel 13 zullen wij ons daarom niet beroepen bij een eventuele schade op het ontbreken van dekking. Zodra de begrenzing van de motor is gehaald, dient u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Motorrijbewijzen

Er zijn drie categorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A
Welke categorie motorrijbewijs (A1, A2 of A) men nodig heeft, hangt af van het motorvermogen, leeftijd en ervaring:

Categorie A1
– Motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3, een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
– Motorrijwielen met een volledig elektrische aandrijving met een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
– Gemotoriseerde driewielers met een maximumvermogen van 15 kW.

Categorie A2
– Motorrijwielen met een maximumvermogen van 35 kW en een vermogen/gewichts-verhouding van minder dan 0,2 kW per kg, die niet zijn afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen

Categorie A
– Motorrijwielen met onbeperkt vermogen
– Gemotoriseerde driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bel dan tijdens kantooruren naar 0172-427035

Vacature

Vacature : administratief medewerk(st)er, 40 uur per week

Richting: Financiële dienstverlening

Locatie: Alphen aan den Rijn

 

Wie zijn wij?

Combi Motors Verzekeringen BV is dé specialist in het verzekeren van motoren. Het optimaal adviseren van onze relaties over het verzekeren van hun hobby is bij ons de kerntaak. Ons streven is 100% tevreden relaties en hier strijden wij elke dag voor.

 

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die in een administratieve functie wil werken. Jij houdt van een drukke dag en bent iemand die zich wil laten gelden. Je krijgt verschillende administratieve taken, maar ook is er ruimte om de commerciële afdeling de nodige ondersteuning te bieden. Jouw interesse ligt bij motoren en/of in de financiële dienstverlening en je bent zeer gemotiveerd. Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

De functie bestaat uit verschillende administratieve taken die hieronder zijn uitgewerkt: 

 • Post verwerken:
  – Ontvangen post sorteren en inscannen ter verwerking
 • Polisadministratie:
  – Verwerken van de polissen / wijzigen van verzekeringen
  – Offertes verwerken
 • Ondersteunen commercieel
  – Aanvragen invoeren bij verzekeraar
  – Offertes opstellen
 • Controle gegevens:
  – In het systeem controle uitvoeren op correcte invoer van gegeven. Waar nodig de gegevens corrigeren
 • Opschonen dossiers:
  – Verder digitaliseren van dossiers

 

Wat bieden wij?

Een werkomgeving binnen een jong en gedreven team die professionaliteit combineert met een gezonde dosis humor en met passie voor de verzekeringsbranche en met name op gebied van motorrijtuigen.

Een grote afwisseling van de werkzaamheden.

 

Ben je geïnteresseerd?
Woon je in de regio van Alphen aan den Rijn dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. Wij ontvangen graag je CV en motivatie voor 1 september a.s. op het volgende e-mailadres: info@combimotors.nl ter attentie van Arthur Heppener.

 

Begrippenlijst

Tijdens het lezen van de Combi Motors Verzekeringen website komt u een groot aantal begrippen tegen. Door middel van onderstaande begrippenlijst leggen wij uit wat de betekenis van deze begrippen is.

A

Aanvangsdatum polis
De aanvangsdatum van de polis is de datum wanneer de polis begint. Vanaf deze datum bent u dan verzekerd.

Aanhangsel
Het aanhangsel is een document waarin een wijziging in de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd. Het aanhangsel is een aanvulling op het polisblad.

Aansprakelijkheidsverzekering
Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt u vergoedingen die u moet betalen aan anderen voor schade waar u wettelijk aansprakelijk voor bent. De verzekering dekt alleen ongelukken, geen schade die u expres hebt aangericht. Een aansprakelijkheidsverzekering – ook wel WA-verzekering genoemd – is verplicht voor wie een auto of motor koopt.

Afsluitprovisie
Een afsluitprovisie is de beloning die een tussenpersoon ontvangt voor het onderbrengen van een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij. De afsluitprovisie is meestal een percentage van het verzekerd kapitaal of van de premie. Een andere benaming is ‘courtage’.

All-risk verzekering
Een all-risk verzekering is een verzekeringstype dat dekking biedt tegen verlies van of schade aan een verzekerd object, als gevolg van bijna alle risico’s. Ondanks de naam all-risk verzekering, is niet elk risico gedekt. Zorgt u daarom dat u vooraf goed weet wat de uitzonderingen zijn.

Assurantiebelasting
Bij de meeste verzekeringen moet u boven op het premiebedrag 21% assurantiebelasting betalen. De verzekeraar brengt de assurantiebelasting bij u in rekening. Uitzonderingen zijn levensverzekeringen, zorgverzekeringen en invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen.

Autoverzekering
Er zijn drie gebruikelijke dekkingsvormen voor een autoverzekering. Verplicht is de WA-verzekering. Bovenop de WA verzekering kan de casco-verzekering komen, die andere schades dekt. Beperkt casco of mini-casco dekt schade door diefstal, brand, en dergelijke. Volledige casco of all-risk dekt daarbovenop ook nog een schade door aanrijdingen, ook wanneer die uw eigen schuld zijn.

B

Bouwjaar
Dit is het jaar wanneer het voertuig voor het eerst op kenteken is gekomen. De maatschappij houdt ‘datum eerste toelating’ aan. Let dus op; dit is niet het ‘modeljaar’.

Begunstigde
De begunstigde is degene die volgens de verzekeringspolis gerechtigd is de verzekeringsuitkering in ontvangst te nemen. De begunstigde is meestal de verzekerde zelf.

Bonus/malus systeem
Bij het bonus malus systeem daalt de premie (no-claim korting) naarmate u langer schadevrij hebt gereden en stijgt de premie als u schade heeft aangemeld.

C

Caravanverzekering
Een caravanverzekering dekt schade aan of verlies van uw caravan en de vaste inventaris hiervan, zolang deze niet door uzelf is veroorzaakt.

Cascoverzekering
Een cascoverzekering is een vorm van een autoverzekering. Een cascoverzekering dekt schade aan uw auto, motor of boot zelf. Accessoires of spullen in het voer- of vaartuig die zijn beschadigd, worden niet gedekt. Een cascoverzekering heeft 2 varianten, te weten een beperkt casco- of een volledige cascoverzekering.

Claim
Een claim is een verzoek aan de verzekeraar tot het vergoeden van een schade die door de verzekering wordt gedekt.

D

Dagwaarde
De dagwaarde is de waarde van een verzekerd object op het moment van schade. Vrijwel altijd minder dan de nieuwprijs van het object.

Dekking
Met de dekking van een verzekering wordt aangegeven wat er verzekerd is en voor welk bedrag het verzekerd is.

Diefstalverzekering

Een diefstalverzekering is een verzekering die de schade dekt die het gevolg is van diefstal van het verzekerde object.

E

Eigen risico
Met eigen risico wordt het deel aangegeven van de kosten dat u zelf moet betalen. Uiteraard hoeft u alleen eigen risico te betalen als er zich een omstandigheid voordoet waartegen u verzekerd bent. Vaak kunt u het eigen risico tot op zekere hoogte zelf bepalen. Een hoger eigen risico betekent een lagere verzekeringspremie.

G

Groene kaart
Een groene kaart is een internationaal bewijs van uw WA-verzekering.

H

Hoofdverzekerde

De hoofdverzekerde is degene op wiens naam de verzekering is afgesloten. Ieder ander die ook door de verzekering wordt gedekt (partner, kinderen), wordt meeverzekerde genoemd.

K

Klachteninstituut Verzekeringen
Het Klachteninstituut Verzekeringen is bedoeld om consumenten een loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met verzekeraars of tussenpersonen en voor informatie over verzekeringszaken.

N

Nieuwwaarde
De nieuwwaarde is het bedrag dat nodig is om eenzelfde soort artikel als het verzekerde object nieuw aan te kunnen schaffen.

Onderverzekering
Er is sprake van onderverzekering, als het bedrag waarvoor men verzekerd is lager ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Er wordt bij onderverzekering dus altijd minder schadevergoeding uitbetaald dan de daadwerkelijk geleden schade.

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering is een verzekering die uitkeert als de verzekerde door een ongeval wordt getroffen. Bij een ongevallenverzekering gaat het meestal om een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit of een vergoeding van medische kosten die niet worden gedekt door de zorgverzekering.

Oververzekering
U bent oververzekerd als het verzekerde bedrag hoger ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Wanneer u bent oververzekerd, zal nooit meer zal worden uitbetaald dan de werkelijk geleden schade. Bij oververzekering betaalt u dus een hogere premie dan nodig is.

P

Pakketpolis
Een pakketpolis is een polis waarin meerdere, verschillende risico’s zijn verzekerd. Een pakketpolis is dus eigenlijk een combinatie van diverse polissen en wordt daarom ook wel een combinatiepolis genoemd.

Pleziervaartuig verzekering
Een pleziervaartuigverzekering is een verzekering die dekking biedt bij verlies van, of schade aan pleziervaartuigen, inclusief inboedel, aansprakelijkheid en bijkomende kosten.

Polis
De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, welke is ondertekend door de verzekeraar. De verzekeraar is wettelijk verplicht voor elke afgesloten verzekering een polis op te stellen en toe te sturen.

Polisblad
Het polisblad vermeldt de gegevens die voor de betreffende verzekering gelden. Op een polisblad staan o.a. het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.

Premie
De premie is het bedrag dat de verzekerde aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn. De premie wordt meestal periodiek (per maand, kwartaal of jaar) betaald.

R

Roy Data
Dit is een database waar de meeste maatschappijen mee werken. De oude verzekeringsmaatschappij zet hier uw opgebouwde schadevrije jaren in. De nieuwe maatschappij neemt deze over om u op de juiste korting in te schalen. Bijna iedere verzekeringsmaatschappij werkt met Roy Data. Echter, er zijn er nog een paar die werken met een originele Royementsverklaring.

Rechtsbijstandsverzekering
Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die voor juridische ondersteuning zorgt als de verzekerde in een conflict terechtkomt. Bij een rechtsbijstandsverzekering komen de kosten van de procedure voor rekening van de verzekeraar.

S

Schadevrije jaren
De no-claim korting wordt o.a. opgebouwd door schadevrije jaren. Deze bouwt u op wanneer u een voertuig in de verzekering heeft gehad en waarmee u geen schuldschade heeft gereden.

De (nieuwe) verzekeringsmaatschappij neemt alleen de daadwerkelijk opgebouwde schadevrije jaren over en NIET de korting of de trede waar u op dat moment op staat.

Schorsen
Indien u uw voertuig heeft verkocht of het kenteken heeft laten schorsen, heeft u de mogelijk om de polis te laten schorsen. Dit houdt in dat de polis niet meer doorloopt. De door u teveel betaalde premie blijft gereserveerd staan voor het volgende voertuig dat op dezelfde polis komt. In tegenstelling tot het royeren van de verzekering blijft het kortingspercentage drie jaar geldig!

Schadeverzekering
Een schadeverzekering is een verzekering die het risico op een eventuele schade afdekt. Dit kan schade zijn aan uw bezittingen, maar ook financiële schade die ontstaat als u bijvoorbeeld niet meer zou kunnen werken. Onder een schadeverzekering vallen onder meer de woonhuis-, opstal en inboedelverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de motorverzekering en de autoverzekering.

U

Uitsluiting
Het woord uitsluiting heeft in de verzekeringswereld betrekking op situaties waarin een verzekering niet geldig is. Dat kan zijn omdat bepaalde zaken niet door de verzekering worden gedekt, maar bijvoorbeeld ook omdat ze al door een andere verzekering worden gedekt.

V

Verzekeraar
Een verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens een in een polis gespecificeerde dekking. Een ander woord voor verzekeraar  is verzekeringsmaatschappij.

Verzekerd kapitaal
Het verzekerd kapitaal is de hoogte van de verzekeringsuitkering of het (maximum)bedrag waarvoor iets verzekerd is.

Verzekerde
De verzekerde is degene die zich tegen bepaalde risico’s, gespecificeerd in de verzekeringspolis, heeft laten verzekeren bij een verzekeraar.

Verzekeringsverplichting
De verzekeringsverplichting is een verplichting om zich voor een bepaalde zaak te laten verzekeren. In Nederland zijn twee verzekeringen verplicht: de basisverzekering tegen ziektekosten en een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor wie een auto, motor, brommer of snorfiets heeft.

Verzekeringsvoorwaarden
In de verzekeringsvoorwaarden wordt bepaald onder welke condities de verzekering geldig is en wat de rechten en plichten van de verzekeraar en verzekerde zijn.

W

Winterstop
Gedurende de winterperiode is schade die in verband staan met het gebruik van de motor niet verzekerd. Verdere schade tijdens de stalling van de motor is wel verzekerd, mits er voor deze dekking is gekozen.

Mocht u na het doornemen van het Combi Motors Verzekeringen begrippenlijst nog steeds vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Motor Opstap Verzekering. Speciaal voor de beginnende motorrijder.

Alleen mogelijk bij het afsluiten van een motorverzekering bij Quakel Assuradeuren.

Na het eerste half jaar verzekeren krijg je gelijk je eerste schadevrije jaar, dus direct korting op de premie!

Andere voordelen:

 • Geen alarmverplichting
 • Verzekering op basis van uitdraai vermogensbank
 • Extra voordelen A1 / A2 rijbewijs (11kW / 35kW)
 • 3 jaar aanschafwaarde- of taxatiewaarde vergoeding mogelijk

Bereken hieronder je premie en ontvang een vrijblijvende offerte. Kijk hier voor meer informatie over het verzekeren van een 11kW of 35kW motor. Of bel tijdens kantooruren 0172-427035.

Bereken je premie

Ik heb een brief ontvangen van de RDW, wat nu?

Ieder kenteken wat u op naam heeft staan dient u te verzekeren. De RDW is belast met de controle hiervan. Mocht uit een peiling blijken dat uw kenteken niet door een verzekeraar als verzekerd staat aangemeld, dan ontvangt u hierover bericht.

In eerste instantie ontvangt u van de RDW een brief waarin wordt aangegeven dat uw kenteken nog niet is verzekerd en dat u dit direct moet regelen. U wordt dan verzocht contact met ons op te nemen, aangezien wij als enige een correcte aanmelding kunnen verzorgen. Een voertuig wordt aangemeld op basis van de combinatie tussen kenteken en de meldcode van uw voertuig. Is deze combinatie niet juist, dan kan het voertuig niet worden aangemeld en lijkt het dus alsof u onverzekerd bent.

Wanneer u geen gehoor geeft aan deze brief kan de RDW u een boete opleggen. Heeft u echter wel degelijk uw voertuig op tijd verzekerd, dan dient de verzekeringsmaatschappij een zogeheten artikel 34 verklaring af te geven. In deze verklaring staat dat u op de bewuste peildatum wel verzekerd was. Heeft u echter uw voertuig nog steeds niet of te laat verzekerd, dan kunnen wij u niet in alle gevallen helpen.

Heft u een brief ontvangen van de RDW? Neem dan direct contact met ons op.

Ik heb mijn motor verkocht en wil mijn polis beëindigen. Wat nu?

Bij verkoop van uw motor of auto ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Een kopie hiervan stuurt u naar ons per e-mail of post. Het origineel dient u zelf goed te bewaren in verband met eventuele calamiteiten. Met het vrijwaringsbewijs kunnen wij de polis voor u beëindigen of schorsen. Wanneer u verwacht binnen drie jaar een ander voertuig aan te schaffen kan het voordelig zijn de polis te schorsen, aangezien uw opgebouwde no-claim korting gedurende deze drie jaar blijft gehandhaafd. Een ander voordeel is dat het nieuw te verzekeren voertuig met 1 telefoontje direct op de geschorste polis kan worden gezet en u dus direct dekking heeft. Wanneer de polis helemaal wordt beëindigd (geroyeerd), dan ontvangt u een royementsverklaring met het door u opgebouwde aantal schadevrije jaren. Deze verklaring heeft u nodig bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. Het nadeel hiervan is dat deze verklaring slechts 1 jaar geldig is. Twijfelt u nog over de juiste beslissing? Wij staan u graag te woord. Neem voor overleg even contact met ons op via de mail, of bel tijdens kantooruren 0172-427035.

Naar 11kW of 35 kW teruggebrachte motoren

Verzekeren van motoren welke zijn teruggebracht in vermogen
Geregeld melden jongere of startende motorrijders zich bij ons met de volgende verzekeringsvraag:

Ik heb een motor met een uitdraai van de testbank, waaruit blijkt dat deze is teruggebracht in vermogen naar 11 kW of 35 kW, hoe gaat dit met verzekeren?

De motor is niet op kenteken in vermogen aangepast.

Het is mogelijk teruggebracht in vermogen motoren bij ons te verzekeren. Voor de hoogte van de premie en of we de motor kunnen verzekeren, is het originele vermogen bepalend. Speciaal voor beginnende bestuurders hebben wij de Motor Opstap Verzekering , waarbij u na een half jaar verzekeren direct uw eerste schadevrije jaar kan krijgen.

Na toesturen van een kopie van de uitdraai rollerbank ( certificaat) komt een van de volgende clausules op de polis te staan.

11 kW (A1)
Wij zijn ervan op de hoogte (van u ontvangen certificaat / uitdraai) dat in uw motor van maximaal 125 cc een 11 kW begrenzingset is ingebouwd. In afwijking van artikel 13 zullen wij ons daarom niet beroepen bij een eventuele schade op het ontbreken van dekking. Zodra de begrenzing van de motor is gehaald, dient u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

35 kW (A2)
Wij zijn ervan op de hoogte (van u ontvangen certificaat / uitdraai) dat in uw motor een 35 kW begrenzingset is ingebouwd. In afwijking van artikel 13 zullen wij ons daarom niet beroepen bij een eventuele schade op het ontbreken van dekking. Zodra de begrenzing van de motor is gehaald, dient u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Motorrijbewijzen

Er zijn drie categorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A
Welke categorie motorrijbewijs (A1, A2 of A) men nodig heeft, hangt af van het motorvermogen, leeftijd en ervaring:

Categorie A1
– Motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3, een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
– Motorrijwielen met een volledig elektrische aandrijving met een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
– Gemotoriseerde driewielers met een maximumvermogen van 15 kW.

Categorie A2
– Motorrijwielen met een maximumvermogen van 35 kW en een vermogen/gewichts-verhouding van minder dan 0,2 kW per kg, die niet zijn afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen

Categorie A
– Motorrijwielen met onbeperkt vermogen
– Gemotoriseerde driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bel dan tijdens kantooruren naar 0172-427035

Polis schorsen, waarom?

Wanneer u verwacht binnen drie jaar een ander voertuig aan te schaffen kan het voordelig zijn de polis te schorsen, aangezien uw opgebouwde no-claim korting gedurende deze drie jaar blijft gehandhaafd. Een ander voordeel van het schorsen van uw polis is dat het nieuw te verzekeren voertuig met 1 telefoontje direct op de geschorste polis kan worden gezet en u dus direct dekking heeft.

Wanneer de polis helemaal wordt beëindigd (geroyeerd), dan ontvangt u een royementsverklaring met het door u opgebouwde aantal schadevrije jaren. Deze verklaring heeft u nodig bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. Het nadeel hiervan is dat deze verklaring slechts 1 jaar geldig is.

Twijfelt u nog over de juiste beslissing? Wij staan u graag te woord. Neem voor overleg even contact met ons op.